Agilitymöte om regelrevidering

Vill du vara med att göra agilityn bättre ?
Vi träffas på klubben tors 21/2 kl. 19.00 för att samla ihop bra idéer att lämna in som förslag till regelrevideringen 🙂
Varmt välkomna !!