Kurspriser

Alla kurspriser är exklusive medlemskostnad. Se sidan för medlem för information om vad du ska betala i medlemsavgift.

Kurs på 7-10 tillfällen 1200:-

Helgkurser i klubbens regi 400:-

Ungdomar (upp till 18 år) 500:-

Fika för 1 person ingår. Kurslitteratur kan tillkomma

Kurser med inhyrd instruktör, se kursbeskrivningen för kostnad och vad som ingår och inte.