Medlemmarnas resultat lydnad 2019

Helena & Minnie 
♥ Värnamo lydnad, startklass, 190127, 141,5 poäng, godkänd