Sektioner och kommittéer

Specialsök: Padma Lavigne Vullings och Jessica Krafft

 


Bruks/lydnad: Helena Axelsson


Utbildning: Alicia Fritz
lizziemalmback@hotmail.com


Rasutvecklingvakant


Agility: Anna-Karin Hammarlund annakarin.schulz@telia.com


Rallylydnad: Sandra Magnusson kennelwhitematrix@hotmail.se & Agneta Franze agneta@franze.se


HemsidanRobie Aqvilin
robieaqvilin@gmail.com


Trivselkommittén: Carin Nennestam och Åsa Josefsson


Stugan inne: vakant


Schema på gräsklippning: Agneta Franze


Valberedningen: Annie Nilsson