Styrelsen

Ordförande: Robie Aqvilin
robieaqvilin@gmail.com


Vice ordförande: Karl-Olge G Krafft
karl-olge@telia.com


Sekreterare: Alexandra Nilsson
alexkvarnaryd@hotmail.com


Kassör: Padma Lavigne Vullings  
kassor@smalandsstenarbk.se


Ledamot och medlemsregistrering: Helena Axelsson
helaxe@edu.gislaved.se


Ledamot: Ida Edvardsson
edvardsson.ida@gmail.com


Ledamot: Siv Ljunggren
siv_ljunggren@msn.com


Suppleant: Nellie Gustavsson

nelliegustavsson@hotmail.com


Suppleant: Alicia Fritz

lizziemalmback@hotmail.com


Revisorer:

Barbro Gustavsson

Ronny Selin


Revisorsuppleanter:

Helena Einebrant och Eva Oijennus


 Ombud distrikt:

Jessica Krafft och Robie Aqvilin