Styrelsen

Ordförande och medlemsansvarig: Helena Axelsson
presentation av Helena


Vice ordförande: Karl-Olge G Krafft
presentation av Karl-Olge


Sekreterare: Carin Nennestam
presentation av Carin


Kassör: Agneta Franze Ledamot: Ida Edvardsson
presentation av Ida


Ledamot: Siv Ljunggren
presentation av Siv


Ledamot: Alicia Fritz
presentation av Alicia


Suppleant: Jenny Mårtensson
presentation av Jenny


Suppleant: Annie Nilsson


Revisorer:
Loa Andersson och Eva Oijennus


Revisorsuppleanter:
Alexandra Nilsson och vakant


 Ombud distrikt:

Jessica Krafft