Styrelsen

Ordförande: Robie Aqvilin
robieaqvilin@gmail.com


Vice ordförande: Karl-Olge G Krafft
karl-olge@telia.com


Sekreterare: Alexandra Nilsson
irismilou@hotmail.com


Kassör: Padma Lavigne Vullings  
kassor@smalandsstenarbk.se


Ledamot och medlemsregistrering: Helena Axelsson
helaxe@edu.gislaved.se


Ledamot: Ida Edvardsson
edvardsson.ida@gmail.com


Ledamot: Siv Ljunggren
siv_ljunggren@msn.com


Suppleant: Carin Nennestam
vcarin68@hotmail.com


Suppleant: Alicia Fritz
Alicia.fritz@outlook.com


Revisorer:
Loa Andersson och Agneta Franze


Revisorsuppleanter:
Helena Einebrant och Eva Oijennus


 Ombud distrikt:

Jessica Krafft