Styrelsen

Ordförande: Robie Aqvilin
presentation av Robie


Vice ordförande: Karl-Olge G Krafft
presentation av Karl-Olge


Sekreterare: Carin Nennestam
presentation av Carin


Kassör: Padma Lavigne Vullings 
presentation av Padma


Ledamot och medlemsansvarig: Helena Axelsson
presentation av Helena


Ledamot: Ida Edvardsson
presentation av Ida


Ledamot: Siv Ljunggren
presentation av Siv


Suppleant: Jenny Mårtensson
presentation av Jenny


Suppleant: Alicia Fritz
presentation av Alicia


Revisorer:
Loa Andersson och Agneta Franze


Revisorsuppleanter:
Alexandra Nilsson och Eva Oijennus


 Ombud distrikt:

Jessica Krafft