Klubbens tävlingar 2019

2019-05-18 Officiell Lydnad1, 2, 3, Startklass

2019-05-04 Agility och hopp – dubblerad kl 2, samtliga storlekar

2019-09-28 Officiellt appellspår & appellsök