Träna nosework

Info hämtad från SNWK

Tävla och träna i Nose Work

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid:

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Tre olika doftämnen

I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst. Tävlingsmässigt har Svenska Nose Work Klubben valt att använda sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De hydrolater som används i Nose Work har inga kända biverkningar.

För att få tävla i Nose Work behöver du först avlägga ett godkänt doftprov. Doftprovet består antingen av 12 kartonger på en rad eller i två rader med 6 kartonger vardera. En av dessa kartonger innehåller måldoften (antingen Eukalyptus, Lagerblad eller Lavendel beroende på vilken klass som provet avser) och resterande 11 är tomma. Lådorna står ca 120 cm ifrån varandra. Du och din hund startar från en startlinje. Så fort hundens nos korsat startlinjen startar klockan och du har tre minuter på dig att tillsammans med din hund hitta målboxen. När du tror att hunden hittat lådan så signalerar du till domaren genom att till exempel säga ”markerat”. Du får en direkt bekräftelse av domaren om det är rätt och får då belöna din hund!

Ett doftprov äger rum för varje ny doft du tävlar i men görs bara en enda gång för varje ekipage (hund med förare)/doft. Reglerna i ett doftprov är alltid samma, det är bara doften i målboxen som varierar beroende på vilken klass du skall tävla i. Ibland avlägger du ditt DP i samband med tävling. Det är även möjligt att avlägga doftprovet innan tävling till exempel i samband med en Nose Work kurs eller när tillfälle för doftprov ges av Nose Work instruktörer.

På själva tävlingsdagen går du en banvandring tillsammans övriga tävlande. Banvandringen genomförs av arrangören av tävlingen och den sker utan hund. Syftet med banvandringen är att få en bild av de olika  sökområdena samt få information om var du väntar på din tur, var du ska gå in och var du ska gå ut. Under banvandringen går även arrangören igenom säkerhetsaspekter och övergripande information om tävlingen.

Under tävlingsdagen kommer du att spendera mestadels av tiden med att vänta på din tur att söka. Det betyder att det är bra att hitta en plats där du och din hund kan slappna av. Om din hund är burtränad kan bilburen vara ett alternativ.
När det snart är din tur att söka får du ta plats avskilt från de andra tävlande i ett väntområdet som ligger en bit bort från de övriga deltagarna. Därefter ropas ni in i tävlingsområdet av en funktionär och får en sista genomgång av tid och startlinjen. Sedan är det dags att söka rätt på doften! När du tror/vet att hunden hittat den så signalerar du ”markerat” till domaren. När du signalerar att du och din hund har hittat doften stoppas tiden.  Om domaren bekräftar att det är rätt får du belöna din hund på väg ut från sökområdet.

En tävling tar nästan hela dagen och innebär att ekipagen flyttar sig mellan olika sökområden, vilket betyder att du och din hund ibland behöver transportera er längre sträckor. I kallelsen till tävling bör tillgänglighet och  framkomlighet framgår. Du kan alltid kontakt arrangören om du har frågor kring tävlingsområdet.

Under tävling är det ditt ansvar att hålla avstånd till andra hundar (minst 2 meter).  Detta gäller samtliga hundar. Om du har en hund som behöver mer avstånd kan du välja att bära ett gult band som signalerar till andra förare att du och din hund behöver extra mycket utrymme.

 

Nose work grundades i USA av Ron Gaunt, Amy Herot och Jill-Marie O´Brien. Tanken var från början att hjälpa hundar på hundstallar till en mer dräglig tillvaro med aktivering för mental stimulans för att slutligen kunna placeras ut i hem runt om i USA.

Ron Gaunt har arbetat med tjänstehundar och tog med sig idén om hur Nose Work skulle tränas från sitt egna arbete med hundarna i tjänsten.

Ron berättar att han upplever att det är många hundar som har sådant driv i sig av naturliga instinkter som att jaga och leta t.ex och som inte får utlopp för detta och i människornas ögon anses som att de inte passar in, genom Nose Work ges alla hundar en chans till att nyttja sina naturliga instinkter till en fördel för människorna de bor med och kontentan av detta är en trött och nöjd hund.

Historiken i denna sport är något vi inom Svenska Nose Work Klubben värdesätter och vill ha som grundtanke i Sverige.